Teknisk mål for olje: 70 dollar

Av Peter Arendt, profesjonell trader
I en tid hvor oljeprisen presses, er det nødvendig ta det større perspektivet i betraktning. For på lang sikt er mulighetene nedad begrenset. Det er i de derimot ikke i oppadgående retning. Nedenfor vil jeg argumentere for hvorfor oljeprisen teknisk sett har et stort sett perfekt teknisk mål på 70 dollar. Mitt argument tar utgangspunkt i Fibonacci´s korreksjonsnivåer og tradisjonell analyse om bunnformasjon i stil med eksempelvis en Skulder-Hode-Skulder bunn.

Som det går frem av grafen nedenfor, har brent fra sommeren 2014 og frem til januar 2016 foretatt et markant prisfall fra toppen i 115 dollar, til bunnen rundt 27 dollar. Med oppturen i løpet av 2016, som inntil videre har resultert i en pristopp i døye 53 dollar, har brent nå korrigert i forhold til nedturen til det første Fibonacci-nivå på 23,60%.

Ifølge Fibonacci´s teori om korreksjoner, ligger neste korreksjonsnivå ved dørye 60 doller. Dette tilsvarer en korreksjon på den store nedturen på ca. 38,20%. Deretter ligger neste mål i drøye 70 doller, noe som i tilfelle vil tilsvare en Fibonacci-korreksjon på 50%.

brent10
Brent på ukesgraf

 

Derfor har jeg langsiktig sett target på oljeprisen oppe ved 70 dollar. Denne prisen tror jeg på en gang i løpet av 2017.

Hvis vi supplerer med tekniske indikatorer, så støtter de opp om at bret skal opp på lang sikt. For det første kan det 20-ukers glidende gjennomsnittet være i gang med å bryte opp over det 50-ukers glidende gjennomsnittet. Hvis/når dette skjer, vil det oppstå et gyldent kryss. Dette er et tegn på en langsiktig vending fra ned til opptrend. Utover dette er det snakk om en positiv divergens på både RSI og MACD i forhold til prisgrafen for brent. Det vil si at RSI og MACD siden starten av 2015 har utviklet stigende bunner, samtidig med at prisgrafen har skapt fallende bunner. Positiv divergens er et tegn på en vending av trenden fra ned ti lopp.

Med andre ord – jeg forventer at brent kan være på vei mot en langsiktig trendvending fra ned til opp, med mål i 70 dollar. Dette målet kan rammes i løpet av 2017, hvis det lykkes brent å bryte over motstanden i 53 doller.

arendt-mini

Denne analysen ble publisert første gang på minagro.dk fredag 16. September. Peter Arendt samarbeider med daytrader.dk/no. Han leverer analyser av akskjer, forex og avlingpriser. Se med på Peter Arendts side: www.minagro.dk

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære