Slik handler du med level 2

Level 2 kalles også ordredybden, og kan hentes frem som supplement til prisgrafen på de fleste handelsplattformer.

Level 2 viser en oversikt over hvilke priser markedets aktører ønsker å kjøpe eller selge til, samt størrelsen på ordrene. Ved å studere level 2 kan man få et godt innblikk i de interessene som finnes i markedet. Dette kan sammen med prisutviklingen gi en følelse av hvordan prisen kan utvikle seg i meget nær fremtid.

En av Danmarks beste daytradere, Flemming Kozok, bruker level 2 til å handle amerikanske penny-stocks. Dette er aksjer som typisk har en verdi på 1-5 dollar per aksje, og gjerne aksjer som har høy volatilitet. Det fungerer best å bruke level 2 i aksjer som ikke er alt for likvide, men heller ikke alt for illikvide. Dette skyldes at level 2 får minde betydning, hvis det er alt for mange aktører i markedet, og det samme skjer hvis det er veldig få aktører i markedet.

Nedenfor er en liten video som forklarer hvordan level 2 fungerer i praksis:

På en vanlig graf ser man normalt kun prisen på den siste handelen, avviket fra den foregående pris og noen ganger også volumet som ble handlet. Dette kalles level 1.

Level 2 gir mulighet til å gå et nivå dypere. Her får man et bilde av hva tilbudet og etterspørselen er på et gitt tidspunkt. Basalt sett er det kun tilbud og etterspørsel som kan få markedet til å flytte seg. Hvis det er stor etterspørsel etter en aksje, vil prisen gå opp. Hvis det er et stort tilbud på aksjen, vil prisen gå ned. Hvis tilbud og etterspørsel tilsvarer hverandre, vil aksjen bevege seg sideveis og prisen vil forbli den samme.

Hvis man handler på det amerikanske aksjemarkedet, så avgir man en ordre gjennom handelsplattformen sin, som igjen vil sendre handelen gjennom en market marker, eller en ECN (Electronic Communications Network), som handler på vegne av handelsplattformen. Disse market markers og ECN´er går under forskjellige forkortelser som f.eks. ARCA, NITE og AEXG.

Nedenfor ser du et bilde av hvordan et Level 2-vindu kan se ut:

level2

Icebergs

Et av de områdene som kan gjøre det vanskelig å vurdere interessen fra selgere og kjøpere i level 2, er såkalte ”icebergs”. Disse benyttes på det amerikanske aksjemarkedet av en del av markedaktørene. Når man legger ut en ordre har man mulighet til å skjule den egentlig størrelsen av ordren. Det vil si at en kjøpsordre på 50 aksjer i virkeligheten, kan vise seg å være på for eksempel 1.000 eller 10.000 aksjer. Denne typen skjulte ordre kan være med på å gi et feil bilde av hvilken styrke hhv. kjøpere og selgere har, og dermed også føre til at man tar feil beslutninger. Teknikken er imidlertid helt lovlig og kan brukes av alle.

Ser man et level 2-bilde med mange små ordre på 100 aksjer, vil det være naturlig å forvente at noen av disse ordrene vil være icebergs. Det krever en del trening og en god fornemmelse for å kunne vurdere hvilke ordre som skjuler større ordre bak seg, og den eneste måten man kan oppnå denne fornemmelsen på er ved å følge en bestemt aksje i flere timer eller dager.

Bildet i level 2 vil variere fra aksje til aksje, og jo mer tid man bruker på å følge en bestemt aksje, jo bedre vil man forstå hvordan de forskjellige aktørene agerer i denne aksjen.

Spoofing

En annen ofte benyttet teknikk er å legge ut ordrer man ikke har noen intensjon om å utføre. Denne teknikken kalles spoofing, og i motsetning til icebergs er den ikke lovlig. Den benyttes allikevel av en del aktører. For eksempel kan man se at det blir lagt ut en stor kjøpsordre som får markedet til å se sterkere ut enn det er. Dette kan gi andre aktører på markedet en falsk trygghet som kan medføre at aktørene vil kjøpe en aksje på et tidspunkt de normalt ikke ville gjort det.

Ved å legge ut ”kunstige” ordre kan man få andre aktører til å tro av bilde av tilbud og etterspørsel ser ut på en annen måte enn det egentlig gjør. Et eksempel kan være at man gjerne vil vgå short i en aksje i kurs 200, og kursen er 197. Man kan nå få aksjen til å se sterk ut i kurs 195 ved å legge inn en stor kjøpsordre på dette nivået. Dette gir de andre aktørene en falsk trygghet som får dem til å kjøpe opp, slik at aksjen går opp til 200. Her kan man så gå short. Deretter fjerner man den store ordren i kurs 195, som hele tiden har ligget dersom en ”kunstig ordre”. Dermed trekker man teppet vekk under kjøperne, fordi de ikke lenger har den sterke støtten i kurs 195 som de regnet med.

Spoofing blir også mye brukt innenfor den typen algoritmehandel som kalles High Frequency Trading (HFT), hvor dataprogrammer som er basert på algoritmer legger ut ordrer og utfører handlene.

Nedenfor ser du enda en video som kan gi litt mer innblikk i hvordan level 2 kan handles:

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Ingen relaterte innlegg