Leksjon 5: Forstå valutahandelens begreper

Oppdatert: 10. juni 2021

For å motta Sarid Harpers indikator og se til webinarene hvor Sarid forteller om metodene sine må du:

Sarid Harpers indikator fungerer på mange markeder, men den er først og fremst utviklet til valutahandel.

Hvis du ikke har hørt om valutahandel allerede, er det viktig at du leser denne artikkelen nøye. Selv om du ikke forstår alle begrepene til fulle, er det avgjørende at du har en forståelse for hva de betyr. Føler du deg usikker er det betryggende å vite at du som nybegynner ikke trenger å handle for mer enn et par hundre kroner. På den måten kan du holde innsatsen og risikoen lav inntil du forstår hva valutahandel virkelig dreier seg om.

Husk også at du kan lære mer i webinarene våre i løpet av dette kurset.

Du finner en oversikt over webinarene her.

Valutamarkedet

Valutahandel er det soleklart største finansielle markedet i verden. Det anslås at valuta for mer enn 2000 milliarder dollar skifter hender hver dag – mye mer enn alle verdens aksjemarkeder til sammen.

De fleste privatinvestorer fokuserer på aksjehandel når de begir seg ut på markedene. Det betyr at du kjøper aksjer som du tror kommer til å stige og selger hvis du tror kursen faller.

I grove trekk foregår det på samme måte når du handler valuta. Her kjøper og selger du imidlertid ikke aksjer, men du handler i stedet verdien av to valutaer (valutakryss) mot hverandre. Du kan også si at du handler penger mot penger, i stedet for aksjer mot penger.

Når du handler valuta, foregår dette oftest med en innebygget gearing. Det betyr at du kun behøver å stille et mindre beløp (margin) av det du handler for (eksponering) til rådighet. Vi forklarer mer om dette senere.

La oss si at du tror euro (EUR) kommer til å bli mer verdt sammenlignet med dollar (USD) i løpet av de neste ukene. Da kan du kjøpe EUR mot USD og slik tjene penger hvis forutsigelsene dine er riktige.

Det hele kan høres en anelse innviklet ut, men handelsplattformer har gjort det enkelt å utføre i praksis. De fleste av dagens handelsplattformer tilbyr nemlig finansielle instrumenter (en form for verdipapir) som gjenspeiler utviklingen i, eksempelvis, EUR mot USD. Dette instrumentet kalles typisk EURUSD eller EUR/USD.

Valutakryss

EURUSD kalles også for et valutakryss. Når du kjøper dette, satser du på at EUR stiger i verdi mot USD. Hvis du omvendt tror EUR kommer til å svekke seg mot USD, kan du selge (shorte) valutakrysset.

De fleste handelsplattformer tilbyr en lang rekke valutakryss. Noen av de mest populære er:

EURUSD (euro mot dollar)
EURGBP (euro mot britiske pund)
EURJPY (euro mot japanske yen)
USDCAD (dollar mot kanadiske dollar)
USDCHF (dollar mot sveitsiske franc)

Valutahandel involverer alltid to forskjellige valutaer stilt mot hverandre, og du handler verdien av den ene valutaen mot verdien av den andre. Valutakryssene handles som finansielle instrumenter i form av differansekontrakter (CFD-er).

Du kan lese mer om CFD-kontrakter her.

Valutaen som står først i valutakrysset kalles basisvaluta (base currency), mens den siste valutaen kalles motvaluta eller kvoteringsvaluta (quotation currency).

Handler du EURUSD, er EUR basisvaluta og USD kvoteringsvaluta. Kursen forteller hvor mye én enhet av basisvalutaen koster i kvoteringsvalutaen. Hvis EURUSD handles i kurs 1,20, betyr det at du må betale 1,2 USD for å kjøpe 1 EUR.

Valutakrysset (her EURUSD) handles ved å klikke på «Buy» eller «Sell». «By Market» betyr at du handler til aktuell markedskurs. Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs (spread) er her 0,4 pip.

Hvorfor valutahandel?

Du kan handle valuta nesten døgnet rundt fem dager i uken, fra søndag kveld til fredag kveld. Dette gjør valutahandel til et spennende alternativ til alminnelig børshandel.

 • Mulighet for trading døgnet rundt (alle hverdager).
 • Et marked med ekstrem stor likviditet.
 • Mulighet for høy volatilitet (kursbevegelser) og flere handelsmuligheter.
 • Verktøy til å styre risiko og eksponering.
 • Mulighet for lønnsomme handler i både stigende og fallende markeder.
 • Mulighet for å beskytte en valutakurs-risiko (hedging).
 • Mulighet for gearing med lave marginkrav (les mer nedenfor).
Dette er kun noen av valutakryssene som du finner på MT4.

Generelt sett tar bevegelsene til de ulike valutakryssene utgangspunkt i meget kompliserte forhold. Dette kan være interne økonomiske forhold i land, men i høy grad også politiske forhold.

Valutahandel er en forutsetning for nesten all internasjonal handel. Hvis en norsk bedrift vil kjøpe varer av et amerikansk firma, må den norske bedriften som regel betale i dollar. Dermed oppstår det et behov for å veksle én valuta til en annen, og slik omsettes det for billioner av dollar hver eneste dag.

Som privatinvestor kan du enkelt handle valutakryss på de fleste handelsplattformer. Faktisk behøver du heller ikke å sette deg grundig inn i økonomiske eller politiske forhold. I stedet kan du for eksempel benytte teknisk analyse av kursmønstre eller tilbud og etterspørsel. Det er nettopp denne typen forhold som indikatoren til Sarid Harper tar høyde for.

Når du åpner MT4-plattformen din, som i dette kurset må være koblet til kontoen din hos nettmegleren Markets, finner du en lang rekke valutakryss som du kan handle. De aktuelle kursene er angitt utenfor valutakryssene som henholdsvis «Bid» og «Ask». Forskjellen mellom kursene er det såkalte spreadet, som er det du betaler for å åpne handelen.

Viktige begreper i valutahandel

Nedenfor gjennomgår vi noen sentrale begreper innenfor valutahandel. I neste leksjon presenteres du for konkrete handelseksempler som viser hvordan begrepene brukes i praksis.

Pips

Hvis du handler aksjer, har du sikkert blitt vant til at gevinst eller tap gjøres opp i prosent eller poeng. Dow Jones-indeksen kan for eksempel stige eller falle 200 poeng på en dag, mens kursendringer i aksjer ofte omtales i prosent.

På valutamarkedet bruker vi imidlertid betegnelsen «pip» når vi snakker kursbevegelser. Begrepet er en forkortelse for Price Interest Point og er et uttrykk for den minste enhet som kan måles på en valutakurs. Som regel er det den fjerde desimalen i kursen (femte desimal i sjeldne tilfeller).

Valutakryss beveger seg som regel ikke mer enn noen få desimaler. Hvis kursen på et bestemt kryss stiger fra 1,3600 til 1,3605, sier vi at prisen har beveget seg fem pips.

Et viktig unntak i denne sammenheng er når japanske yen (JPY) inngår i valutakrysset. Da måles antall pips på den andre desimalen i kursen. Hvis eksempelvis USDJPY stiger fra 107,25 til 107,26, er prisforskjellen én pip.

Lots

«Lots» brukes om valutamengden som du kan kjøpe hos en megler. Oftest snakker tradere om tre typer lots:

 • Standard lot
 • Mini lot
 • Mikro lot

En standard lot tilsvarer 100 000 enheter av en valuta. Hvis vi forestiller oss at du handler valutakrysset AUDUSD (australske dollar mot amerikanske dollar) til kurs 1,2000, betyr det at én AUD koster 1,2 USD. Kjøper du et standard lot, kjøper du altså valuta for 120 000 amerikanske dollar.

Det er mange penger, men heldigvis tilbyr de fleste meglere deg å kjøpe mindre porsjoner. Samtidig handler du også med gearing, noe som betyr at du kun behøver å stille sikkerhet for en viss prosentdel av beløpet. Vi vender tilbake til gearing senere.

I dette kurset bruker vi nettmegleren Markets sammen med MT4, og her kan du handle valuta i såkalte mikro lots. En mikro lot tilsvarer 1000 enheter av basisvalutaen (førstnevnte valuta i valutakrysset).

Som nybegynner anbefaler vi at du alltid handler med mikro lots. På den måten holder du risikoen lav og eventuelle tap blir forholdsvis små. Når du handler valuta på MT4, tilsvarer «1» en standard lot, «0.1» en mini lot og «0.01» en mikro lot.

Hvor mye risikerer du per pip?

Som vi så var én standard lot 100 000 enheter av basisvalutaen. Én mini lot er 10 000 enheter, mens én mikro lot er 1000 enheter. Handler du valutakrysset EURUSD er eksponeringen din altså i euro.

Herfra kan vi regne oss frem til hva du risikerer per pip. Dette uttrykkes i kvoteringsvalutaen (altså dollar hvis vi handler EURUSD). I tabellen nedenfor kan du se hvor mye du risikerer per pip avhengig av hvilken type lot du handler for.

LotsUnitsPip
0,0110000,1 USD
0,1100001 USD
110000010 USD

Hvis du har kjøpt en mikro lot EURUSD (1000 enheter), og kursen beveger seg fra 1,2000 til 1,2010, har du tjent 10 pips á 0,10 dollar. Det gir en samlet fortjeneste på 1 dollar.

I denne videoen lærer du mer om hvordan du finner frem til riktig lot-størrelse og risiko:

Gearing

Når du handler valutakryss som CFD-er, foregår det med en fast gearing.

Gearing gjør det mulig å inngå handler av en viss størrelse, men for et mindre beløp enn handelens egentlige verdi. Trolig kjenner du allerede til gearing fra boligmarkedet.

Hvis du kjøper en bolig til fire millioner kroner, er nødvendig egenkapital kanskje 10 % av dette beløpet. Resten av pengene låner du i banken.

Hvis vi overfører dette prinsippet til valutahandel, betyr gearing at du låner penger av megleren til å betale for handelen din. Megleren tilbyr dette fordi du stiller en viss sikkerhet, også kalt margin, for det beløpet du ønsker å handle for.

Som eksempel ønsker vi å kjøpe 1000 enheter (mikro lot) i valutakrysset EURUSD til kurs 1,2000. Vi må altså betale 1200 USD for 1000 EUR, og dette er vår samlede eksponering.

Den innebygde gearingen for dette valutakrysset er 30:1. Det betyr at du kun behøver å stille en sikkerhet på 1200 USD/30 = 40 USD, men likevel være eksponert for 1200 USD. De resterende 1160 USD låner du av megleren.

Nettmegleren Markets, som vi benytter sammen med MT4 i dette kurset, tilbyr en fast gearing på 30:1 på de største valutaene («Majors»). Dette er valutaer som USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD og AUD. Mindre valutaer, som f.eks. NOK, DKK og SEK, handles med en gearing på 20:1.

Sikkerhetsstillelsen, som vi nevnte ovenfor, omtales som margin. Det er altså beløpet du må ha stående på konto for å få lov til å låne resten av pengene.

Vi anbefaler at du ikke bruker opp all disponibel margin, både fordi du får en stor eksponering, men også fordi du kan komme i problemer med å motstå eventuelle kursfall i åpne posisjoner.

Når du handler med gearede posisjoner, er det utrolig viktig at du er bevisst om hvor mye du kan tape. Hvis du ikke er fortrolig med gearing og risiko, anbefaler vi at du søker ekstern rådgivning og starter med å handle fra en demokonto.

Du kan lese mer om risikoen forbundet med CFD-handel her.

Margin call

Med hensyn til risikohåndtering er «Margin level» viktig å forstå. Tallet angis i prosent og beregnes ut fra hvor mye du har på konto hvis alle handler stenges (equity) og hvor mye margin du har brukt.

Margin level = (Equity/brukt margin) x 100 %

Dette høres kanskje komplisert ut, men det er egentlig ganske enkelt. Tallet viser i bunn og grunn bare hvor mye du har igjen av marginen din. Har du en konto med 1000 USD og du har brukt 200 dollar av marginen, vil margin level være 500 %.

Hvis saldoen din faller, vil du på et tidspunkt ikke lenger kunne åpne nye posisjoner. For de fleste handelsplattformer, inkludert Markets, går denne grensen når margin level når 100 %.

Faller margin level til 70 % mottar du beskjed fra megleren om at posisjonene dine står i fare for å stenges. Ved margin level på 50 % utsettes du for et såkalt margin call, og her stenges alle posisjoner automatisk.

Megleren er lovmessig forpliktet til å gjøre dette for å beskytte deg som kunde, slik at du ikke risikerer å tape alle pengene dine.

For å unngå å komme i en slik situasjon er det viktig å handle med små posisjoner (mikro lots) i forhold til saldoen din.

Du kan lese mer om Markets´ poltikk på området her.

Spread

Spreadet, forskjellen mellom kjøps- og salgspris, viser kostnadene som megleren krever for å åpne handelen din.

Hvis bid-ask for EURUSD står i 1,2300 – 1,2301, kan du åpne en posisjon til kurs 1,2301 og i prinsippet selge den umiddelbart til 1,2300. Spreadet blir da én pip, og dette utgjør handelsomkostningene dine.

Swaps

Når du handler valutakryss må du som regel, hvis du beholder posisjonen over natten, betale en mindre rente. Denne kalles swap eller roll over. Størrelsen avhenger av hvilke valutaer som inngår i valutakrysset, men ligger typisk på 2-3 % per år.

Handler du med mikro lots er disse beløpene så godt som ubetydelige. Swaps blir først noe å forholde seg til hvis du handler for store beløp eller beholder posisjonene åpne i lang tid. Du kan se hvilke rentenivå Markets opererer med her.

Hvis du er interessert i å lære mer om finansieringskostnader, kan du se denne forklarende videoen:

Videoer til inspirasjon

I neste leksjon viser vi hvordan du plasserer en handel. Samtidig gjennomgår vi de aller fleste begrepene på ny.

Hvis du vil høre mer om begrepene, kan du bruke disse videoene som inspirasjon. Vi anbefaler blant annet leksjonene 7 og 10.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

 • Relatert
 • Seneste
 • Populære
Ingen relaterte innlegg