Kan den ekspansive pengepolitikken føre til krise i 2017?

De siste årene har verdensøkonomien blitt styrt hard av sentralbankene – for eksempel den Europeiske Sentralbanken, ECB, og den amerikanske, FED.

crashDette har holdt på siden finanskrisen da verdensøkonomien fikk problemer, og sentralbankene trådte til for å forsøke og unngå total kollaps. Sentralbankene hjalp verdensøkonomien på to måter: først senket sentralbankene rentene til historisk lave nivåer, og deretter startet bankene å kjøpe statsobligasjoner, for eksempel fra de sitt eget lands banker. Dermed fikk bankene kapital til å låne ut penger til virksomheter og forbrukere.

Begge metodene har som formål å sette i gang økonomien.

Problemet er bare at disse verktøyene fortsatt er fullt oppegående snart 10 år etter at krisen begynte – og ingen ting tyder på at dette vil opphøre foreløpig, fordi verdensøkonomien halter fortsatt.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Den amerikanske sentralbanken er stille og rolig i gang med å heve renten, men det foregår usikkert og med små skritt av gangen. Den Europeiske Sentralbanken, ECB, tør enda ikke å røre ved oppkjøpene av statsobligasjoner.

Saken er den at sentralbankene aldri har hatt så stor kontroll over økonomien, og ingen vet helt hva det kan bety på lengre sikt. Mange økonomer er veldig bekymret over om sentralbankenes metoder i det hele tatt bidrar til å gjøre verdensøkonomien sterkere. I stedet frykter man at lave renter og enorme oppkjøp av statsobligasjoner ikke har satt i gang realøkonomien på den måten man så for seg, men har heller ført til et overopphetet boligmarked og et skyhøyt aksjemarked. Begge deler kan skape bobler og nye krakk som vil ryste verdensøkonomien.


Viktige sitater om finansøkonomien, sagt og skrevet i 2016: 

«Ultra-lave renter er gift for den finansielle stabiliteten. De lave rentene tvinger pensjonister til å begrense utgiftene, og de avskrekker de unge fra å spare til pensjonisttilværelsen. De tvinger folk til å gjøre risikable investeringer, i stedet for å stimulere den økonomiske veksten. Det verste er at de lave rentene gradvis undergraver personlig ansvar, og betyr i stedet at fremtidige generasjoner er mer avhengig av finansielle programmer», – Paul H. Kupiec, skribent for The Wall Street Journal, tidligere direktør for Center for Financial Research ved Federal Deposit Insurance Corp., 22. mai 2016.

«Sentralbankene har selv manøvrert seg inn i en situasjon hvor de ikke lenger har noe å stå i mot med hvis vi får en ny nedgang i økonomien. Ikke minst ved en ny finanskrise», Niels Bünemann, Finanskommentator og presserådgiver for ECB frem til 2014, i Notat, februar 2016.

finanskrise«Det er blant mange sentralbanker en stigende følelse av at pengepolitikken er overbelastet. Man kan ikke nå de økonomiske målene kun ved pengepolitikk. Og det er vanskelig for sentralbankene å levere  på sitt mandat: å ha en lav, men stabil inflasjon», Lars Rohde, Danmarks nasjonalbanks direktør, Magasinet Zetland, 17. mai 2016.

«Sentralbankene har kastet seg ut i en rekke historiske, ganske ville eksperimenter, som skulle finne øyeblikkelige løsninger, og de har tatt enorm risiko […] Mye har gått bra. Mye har vært helt nødvendig. Men nå fungerer ikke eksperimentet lenger, og vi må finne på nye løsninger», – Økonomen Mohamed El-Erian i sin bok ”The Only Game in Town – Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse”

«Lave renter i US har ledet til en eksplosjon i dollarutlån over hele verden, spesielt i emerging markets. Tall fra Bank og International Settlements viser at det er over 9,7 trillioner dollar i denominert lån utenfor USA – det er en stigning fra 5,6 trillioner ved utgangen av 2008. Den stigende verdien av dollaren kan tvinge internasjonale lånere inn i en meget kjip situasjon. Det er mange måter dette kan utspille seg på. På grunn av den samlede lånestørrelsen kan man imidlertid frykte en enorm rekyleffekt for USA og emerging markets.» – John Mauldin, skriver om økonomi i blandt annet Forbes og forfatter til bestselgeren “How to Protect Your Savings from the Coming Crisis”, Forbes, årskiftet 2015/16

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

«Plutselige endringer i oppfattelsen av risiko på de finansielle markeder, kombinert med en lav markedslikviditet, kan fortsatt medføre kraftige fall i aktivpriser og sellout. Det bør utvises forsiktighet i forhold til det lave rentenivået, for det kan lede til overdreven risikotaking og risikoillusjon blant lånetakere og kredittinstitusjoner», Det Systematiske Risikoråd, et råd nedsatt av det danske folketinget, pressemelding, juni 2016

«Sentralbankene har fått tilført kapital fra staten, men denne er kun til en viss grad anvendt til å stimulere husholdningenes forbruk, investeringer og vekst. I stedet har bankene forverret situasjonen etter finanslovgivningen ble liberalisert. […] Finansieringsselskapers lånegarantier – til støtte for virksomheters konkrete investeringer – har vokst kraftig de siste åtte årene. Men, det er bevis for at disse virksomhetene har lånt penger og utnyttet det lave rentenivået, ikke for å investere, men for å kjøpe tilbake egne aksjer eller handle med aksjer på børsen – med en bratt stigning i finansielle transaksjoner, kapitalisering av markedet og finansprofitt som resultat. Dette er et resultat av at finanssektoren ble deregulert […] Risikoen for en ny finanskrise kan ikke utelukkes», – Noralv Veggeland, professor i offentlig politik ved Høyskolen i Lillehammer, Dagbladet Information, 7. mars 2016.

«Langvarige lave rentet skaper risiko for bobler i finansielle eiendeler. Kursene på statsobligasjoner er strukket langt, og det samme gjelder eiendomsprisene flere steder. Historiske erfaringer tilsier at dette kan resultere i dype nedturer,» Øystein Dørum sjefsøkonom i DNB Markets.

 

Vi har oppsummert de tre viktigste temaene, og funnet tankevekkende sitater fra eksperter gjennom de siste årene:

– Vil Kinas økonomi kollapse i 2017?
– Vil politisk uro føre til økonomisk krise i 2017?
– Vil den ekspansive pengepolitikken føre til krise i 2017?
– 2017 blir et skjebnesvangert år for økonomien

 

global-growth-1

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Ingen relaterte innlegg