Bokanmeldelse: Aktiehandel og aktieanalyse, Peter Arendt

Bokanmeldelse: «Aktiehandel og aktieanalyse – få mest muligt ud af dine investeringer» av Peter Arendt. 2. utgave, 2016, Gjellerups/Gads Forlag, 174 sider. 

aktiehandels-300x279
«Aktiehandel og aktieanalyse» av Peter Arendt

Det finnes en håndfull bøker om teknisk analyse fra de nordiske landene, og i denne anmeldelsen tar vi for oss den profesjonelle danske traderen, Peter Arendt, sin bok «Aktiehandel og aktieanalyse». Boken kom opprinnelig ut i 2007, men har nå kommet i ny utgave. Boken er på dansk, men det behøver ikke skremme den norske befolkningen, ettersom norsk og dansk skriftspråk er veldig like, og det er kun et fåtall ord og til tider ordstillingen, som kan være litt vanskelig å forstå. Men hva har man vel ikke Google Translate til?

Boken kan anses som en grunnbok innenfor teknisk analyse, i den forstand at forfatteren på pedagogisk vis beskriver vesentlige begreper som støtte- og motstandsnivåer, tekniske mønstre og flere av de vanligste indikatorer. Forklaringene suppleres med gode illustrasjoner og forklaringer. Dette gjør at man enkelt kan skape seg et overblikk og gjør boken ideell som et oppslagsverk. I tillegg har boken flere kapitler om fundamental analyse, og man får dermed innsikt i både teknisk og fundamental analyse.

Minagro. Peter Arendt er trader og innehaver av Minagro.
Forfatteren av boken, Peter Arendt, er profesjonell trader og eier firmaet minAGRO, der han veileder og gir råd til private og bønder om handel med aksjer, valuta og råvarer. Forfatteren har fått sin viten om teknisk og fundamental analyse ved handel på børser over hele verden siden år 2000. Peter Arendt bidrar også med analyser her på daytrader.no.

Den nyeste utgaven har fått et kapittel om candlestick-formasjoner. For de som ikke vet det, er Candlesticks en grafisk visning av et aktivs høyeste, laveste, åpnings- og lukkepris i løpet av en gitt periode. De forskjellige formasjonene utgjør et godt supplement til den grunnleggende beskrivelsen av teknisk analyse, og du finner eksotiske betegnelser som Hammer, Hanging Man, Shooting Star med fler. Dette er det verdt å lese mer om. Forfatteren beskriver beskriver flere brukbare formasjoner, eller «price actions», som kan gi oversikt over kjøps- og salgsindikasjoner. Du finner også illustrasjoner av beskrivelsen, noe som gjør det enklere å identifisere dem i en graf.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Ut over dette har den nyeste utgaven blant annet et vedlegg om Fibonacci´s korreksjonsnivåer, og et trykk av forfatterens artikkel fra oktober 2007 hvor en teknisk analyse av noen av de store danske bankaksjene indikerte at oppturen holdt på å avta. Artikkelen er nok mest av historisk interesse, men gir også stoff til ettertanke.

Samlet sett er dette en god og velskrevet «allround»-bok, som absolutt anbefaler – også for nordmenn.

Som nevnt inneholder boken noen generelle kapitler om fundamental analyse. Her finner du beskrivelse av regnskapers nøkkeltall og annen regnkskapsanalyse. Boken avsluttes med forfatterens meninger om hvordan man, ved å kombinere teknisk og fundamental analyse, kan bli bedre til å identifisere potensielle kjøp og salg. Videre inneholder boken en liten «ordbok» med forklaring av flere relevante ord og uttrykk, samt et skjema han mener man bør utarbeide før hver handel – en såkalt «Handleplan». Hensikten med dette er at man legger en strategi for når man eventuelt skal investere, og ikke mindre viktig, når man skal gå ut av investeringen igjen.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Boken henvender seg spesielt til investorer som har lyst til å lære seg grunnleggende teknisk analyse og anvende dette sammen med med fundamental analyse for å treffe kvalifiserte investeringsbeslutninger. Boken er ideell som oppslagsverk, ettersom den er enkel å slå opp i hvis man ikke husker helt hva man skal være oppmerksom på ved bruk av f.eks. Relative Strength Indicator, eller candlestick-formasjoners utseende og egenskaper.

Noe man kanskje kan savne er forslag til kombinasjoner av forskjellige tenkniske analyseformer, som forfatteren flere ganger beskriver at ikke kan benyttes alene.

Samlet sett er dette en god og velskrevet «allroud»-bok om teknisk analyse, som helt klart kan anbefales. Dette være seg når man først stifter kjennskap med teknisk analyse, men også senere som f.eks. et oppslagsverk.

Her kan du kjøpe boken, også som e-bok. 

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære