Beste Aksjer 2021

I denne e-boken har vi et internasjonalt utsyn og presenterer aksjer som handles andre steder enn i Norge.

I fjor lanserte teamet bak daytrader.no sine potensielle nyttårsraketter for 2020. Disse aksjene oppnådde en samlet avkastning på 82 % i fjor. Nå prøver vi igjen.

BESTE AKSJER 2021

Ved hver aksje har vi angitt et risikonivå (høy, middels eller lav).

Husk at risiko og avkastning ofte følger hverandre tett. Det betyr at en høyrisikoaksje kan gi høyere avkastning, men risikoen for tap er tilsvarende større.

Du kan kjøpe alle aksjene på den alminnelige børsen

LAST NED E-BOK