0 kommentarer 20 August 2015 INDIKATORER

Stochastics – Den stokastiske oscillator

Den stokastiske oscillator – også kalt stochastics –  er en av de mest anerkjente indikatorene til å vurdere momentum innenfor teknisk analyse. Ideen bak indikatoren er at i en uptrend, bør prisen lukke tett på det høyeste punktet i området prisen beveger seg i, hver periode. Dette gir et signal om at markedet vil ha en tendens til å fortsette oppover. I downtrend bør prisen tilsvarende lukke tett på bunnen av det område prisen beveger seg i.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Den stokastiske oscillator beveger seg innenfor et oimråde mellom 0 og 100, og består normalt av to linjer. Den første linjen kalles %K og er grunnelementet i indikatoren. Den andre linjen kalles %D, og er et glidende gjennomsnitt av %K. Denne linjen betraktes som den viktigste av de to, og den av de som gir best signaler. Av denne grunn utelates derfor %K ofte. Hvis den stokastiske oscillator for eksempel bruker de siste 6 trading-perioder ti lberegningen, vil det si at man på en 1-timesgraf bruker lukkekursen fra de siste 6 timer til å utregne verdiene. Oscillatoren kan brukes på mange forskjellige måter, men det vanligste er å se om den divergerer i forhold til prisen. Se grafen nedenfor.

stochastic-stokastisk oscillator
Prisen former en dobbeltopp mellom klokken 12.00 og 12.30. samtidig kan man se at oscillatoren nederst former en lavere opp.

I grafen ser man prisen på den tyske DAX-indeksen 20. august 2015. Prisen former en dobbeltopp mellom klokken 12.00 og 12.30. samtidig kan man se at oscillatoren nederst former en lavere opp. Prisutviklingen holder altså på å tape momentum, og av noen oppfattes dette som et salgssignal. Mange tradere vil her vente på at toppformasjonen er bekreftet, og dermed forsikre seg at de ikke kommer for tidlig inn i handelen. Det vanligste er å bruke standardinnstillingene som er 14, 3  og 5.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Som utgangspunkt trenger man ikke stille på disse parameterne hvis man handler med ETX, da de allerede er stilt inn. På skjermbildet er den sorte linjen %K og den røde linjen er %D. Hvis man kun vil fokuere på %D som den viktigste linje, kan man sette %K til å være den samme fargen som bakgrunnen og dermed få et forsimplet bilde. Denne måten å handle på med stochastics er meget vanlig blant daytraders og swingtraders, og kan være god å ha i sitt repertoar.

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren er en av de mest brukte indikatorene i forhold til å forstå markedsutviklingen. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, og indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold. Indikatoren forteller noe om hva slags momentum det er i instrumentet. MACD baserer seg på tre…
Les mer

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner- og topper er velkjente mønstre som ofte forekommer i finansmarkedene. De forekommer ofte i slutten av en trend, og er dermed med på å signalisere at trenden er slutt. Disse mønstrene vil ofte forme seg på en slik måte at dobbeltbunnen ligner en stor ”W” og dobbelttoppen en stor…
Les mer

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et av de grunnleggende og viktigste redskapene innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – samt som komponent i flere strategier og andre indikatorer. Hvis man ser på et simpelt…
Les mer

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR (også kjent som PSAR) er ikke en særlig utbredt indikator blant de fleste norske tradere. Det er imidlertid en skam, for indikatoren kan gi noen svært sterke signaler i et marked med retning og indikatoren er relativt enkel å forstå. Samtidig er indikatoren ideell til bruk i kombinasjon…
Les mer

Slik handler du med Keltnerkanaler

Slik handler du med Keltnerkanaler

There is no excerpt because this is a protected post.