0 kommentarer 08 January 2016 daytrader NYHETER STRATEGIER Video

Pivotstrategi

Denne daytraderstrategien består i korthet av et glidende gjennomsnitt, samt 7 såkalte pivotlinjer. Handelen startes når en bestemt pivotlinje brytes, og avsluttes når prisen krysser det glidende gjennomsnittet.

UTDYPNING

Pivotlinjene utgjør noen uhyre viktige prisnivåer i de fleste valutakurser. Allikevel er det relativt få norske tradere som bruker disse linjene når de handler forex. Vi vil nå beskrive en relativt enkel strategi med bruk av pivot. Hvis man bruker strategien bør man få en god føling med hvordan de største valutakryssene beveger seg. Det er samtidig snakk om en strategi som er relativt lett å følge, og som ikke er for stessende. Strategien brukes, og er laget, først og fremst til valutakrysset pund mot dollar –GBP/USD. Dette valutakrysset kalles også ofte for «The Cable». Strategien kan sannsynligvis også brukes i EUR/USD.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Kort om pivot
Pivot-systemet er et teknisk verktøy, opprinnelig utviklet av «floortraders», for å få en formening om hvordan en gitt kursgraf forholder seg til kursen fra dagen før. Man behøver ikke forstå utregningen av linjene for å bruke pivotstrategien, da de fleste handelsplattformer trekker linjene automatisk. For de spesielt interesserte har vi allikevel prøvd å forklare matematikken bak linjene nedenfor.

Pivotstrategien

Hvis man bil benytte seg av pivotstrategien, starter man med å finne grafen sm viser valutakrysset GBP/USD på et 5-minutters intervall. Deretter skal man finne et analyseverktøy kalt «pivot» eller «pivotlines», som i de fleste handelsplattofmer ligger under «technical» eller «drawing». Når pivot er aktivert kan man se opp til 7 linjer på grafen. Den midterste linjen kalles pivotlinjen, og de ytterste linjer kalles support- ogresistance-linjer (S1 og S2, og R1 og R2). Legg merke til hvordan prisen ofte legger seg rundt pivotlinjen (P) på staren av dagen, og deretter trekker ut mot support- eller resistance-linjene senere på dagen. Man kan ofte se at kursen «tiltrekkes» av pivotlinjen og stopper opp i nærheten avde ytre support- og resistance-linjene. Når pivotlinjen blir lagt på grafen tilføyer man også et glidende gjennomsnitt på 50. Dette verktøyet kalles ofte for MA (Moving Average) og bør finnes i alle typer handelsplattformer.

Advarsel: På mandager kan det være stor forskjell på pivot-tall for de enkelte handelsplattformene. Noen tar høyde for sødagens sene handler (blant annet IG), mens andre gjør ikke det (eks. ETX). Man kan bruke dette verktøyet (https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/pivot/) hvis man vil være sikker på å få de riktige tallene på mandagsmorgenen.

fig. 2. Pivot med resistance- og support-områder.
fig. 2. Pivot med resistance- og support.

Pivotstrategien går ut på å «gå lang»/kjøpe eller «gå kort»/selge, når prisen bryter den første support/resistance-linje over eller under selve pivotlinjen på en bestemt måte. Disse support/resistance-linjene kalles normalet for S1 og R1. Når en av linjene brytes av kursen er det, i følge strategien, et tegn på at prisen ikke kan holde support-nivået og at kursen derfor skal leenger opp eller ned. Som trader forsøker man å utnytte dette.

Kickstart din daytrading - GRATIS FORLØP Trykk her.

Ut over pivotlinjer benytter strategien som nevnt også et glidende gjennomsnitt (MA) med verdien 50. Det glidende gjennomsnittet brukes til å bestemme stop eller target på en slik måte at handelen stoppes når kursen krysser det glidende gjennomsnitt uavhengig om handelen er i pluss eller minus. Grafen nedenfor viser eksempler på entry og stop/target.

Entry og exit
Entry og exit

I den mest enkle utgaven av strategien går man inn i markedet så snart support/resistance-linjen (S1 eller R1) brytes. Dette anbefales imidltertid IKKE. Det skyldes at kursen ofte stopper opp og forholder seg rundt support-/resistance-linene. Man kan derfor ofte oppleve at kursen skyter gjennom linjen, men ikke vil ha krefter nok til å fortsette, noe som medfører at kursen snur helt rundt. Som trader vil man derfor ofte miste dyrebare poeng. Det er derfor viktig å ha tålmodighet i de minuttene hvor kursen nærmer seg support/resistance-linjen. Strategien tilsier at man først skal se en 5-minuttersbar lukke på den andre siden av support/resistance-linjen. Deretter skal man vente på at enda en 5-minuttersbar bryter over/under prisen fra den første baren som brøt gjennom linjen. Når dette skjer legges handelen øyeblikkelig i retning av trenden.

Entry under support/resistance-linjen
Entry under support/resistance-linjen

Når man er inne i handelen er det viktig at man straks setter en stop. På denne måten sikrer man seg mot plutselige og voldsomme rykk i markedet. Oftest kan man legge et foreløpig stop det det glidende gjennomsnittet (50 MA) ligger i tidspunktet for entry. Når stoppet er lagt, kan man lene seg tilbake og følge handelens utvikling – forhåpentligvis i profittens retning. Exit skjer når prisen bryter MA – uansett om handelen er i minus eller pluss. Hvis kursen begynner å forme en bunn eller stopper opp i nærheten av neste support/resistance-linje (S2 og R2), kan man med god samvittighet se bort fra MA og ta profitt på dette tidspunktet. Handelen bør lukkes innen markedet stenger, typisk omkring midnatt. Man bør altså IKKE risikere en overnight-trade.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Normalt stoppes handlen, når kursen krydser MA 50, men hvis man ser prisen strandse op omkring support/resistance kan man vælge at tage sin profit.
Pivotstrategien

En siste detalj i denne strategien er at man skal være oppmerksom på at man kun kan foreta entry hvis prisen har krysset support/resistance i retning FRA den midterste pivotlinjen. Man skal altså ikke ta handelen hvis prisen bryter gjennom R1 ovenfra og ned, eller S1 nedenfra og opp. Dette skjer imidlertid sjeldent.

Husk: En strategi fungerer ikke i alle markeder og til alle tider. At en strategi har fungert i en viss periode er ikke en garanti for at den fungerer fremover.

 

Tags: ,
Handel i dollar-pund (USDGBP)

Handel i dollar-pund (USDGBP)

Dollar mot pund er et av de mest handlede valutapar. Dette kan handles døgnet rundt, men ikke i helgene. En forkortelse for dollar-pund er USDGBP, og går under navnet ”The Cable”. Denne betegnelsen er en form for slang som oppstod på midten av 1900-tallet, og brukes av tradere som handler…
Les mer

Pivot i trading

Pivot i trading

Pivot betyr egentlig bare ”et punkt hvor noe dreier rundt”. I trading med teknisk analyse henviser pivot-punkter til prisnivåer som et slags omdreiningspunkt. Daytradere brukes punktene til å definere interessante nivåer på en kursgraf, hvor man enten kjøper eller selger. Det finnes forskjellige metoder for å regne ut pivotpunkter, men…
Les mer

Slik kopierer du et handelssignal

Slik kopierer du et handelssignal

Mange ønsker å handle aktivt i valutamarkedet, men har ikke tid eller forkunnskaper til det. Derfor velger mange å benytte seg av såkalte Trading Signals, eller handelssignaler. Handelssignaler er handler som andre tradere legger ut, som du kan automatisk kopiere i din MetaTrader 4 konto. Fordelen er at du kan spare mye…
Les mer

Robothandel - en introduksjon

Robothandel - en introduksjon

Robothandel lar deg automatisere strategier i markedet og kan være et fantastisk nyttig verktøy. Du trenger ikke sitte foran PC-en og bruke mye tid på trading, men la en programmert robot handle for deg. I dette innlegget skal vi gi deg en introduksjon til robothandel og vise deg hvordan du…
Les mer

Valutahandel - Fem feil du må unngå

Valutahandel - Fem feil du må unngå

Valutahandel er blitt populært blant tradere grunnet de mange fordelene knyttet opp til det. Likevel, taper den store majoriteten på det. Hvorfor er det slik? I denne artikkelen skal jeg ta opp noen vanlige årsaker for at mange taper på valutahandel. For høy giring Valutameglere krever alt i fra 0,25 – 2 prosent i…
Les mer