0 kommentarer 20 August 2015 INDIKATORER

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren er en av de mest brukte indikatorene i forhold til å forstå markedsutviklingen. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, og indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold. Indikatoren forteller noe om hva slags momentum det er i instrumentet.

MACD baserer seg på tre tidsparametre, nemlig tidskonstanter for tre glidende gjennomsnitt. På en lang graf vil disse parameterne måles i dager men man kan fint bruke MACD på kortere grafer også. De mest vanlige verdiene er 12, 26 og 9 minutter. Dette er også standardverdiene på flere handelsplattformer, deriblant Saxo Bank, ETX Capital og Markets.com. Det er selvfølgelig mulig å bruke andre verdier for MACD, men som regel anbefales det å bruke standardverdiene.

Vi anbefaler handelsplattformen Markets til daytrading >>>>>> Klikk her.

Standardverdiene brukes nemlig at de fleste tradere. Det betyr at siden deres kjøps- og salgsbeslutninger baseres på disse verdiene, vil dette dytte prisene ytterligere i riktig retning. På en 1-minuttsgraf utregnes MACD ved trekke fra et 26-minutters glidende gjennomsnitt fra et 12-minutters glidende gjennomsnitt. Da får man MACD-linjen. I grafen tilføyes det så et 9-minutters glidende gjennomsnitt. Denne linjen kalles «signallinjen». Når MACD-linjen krysser signallinjen kan det oppfattes som kjøps- eller salgssignaler.

MACD bygger på det faktumet om at et hurtig glidende gjennomsnitt reagerer raskere enn et langsomt glidende gjennomsnitt. Ved å sammenligne disse gjennomsnittene, kan MACD indikere trendvendinger i et marked. Indikatoren svinger i et intervall med 0 som middelverdi. I skjermbildet nedenfor kan man se et eksempel på hvordan MACD kan brukes. Bildet viser en 15-minutters graf over oljeprisen (Nymex Crude oil) den 17. august 2015. Øverst ser man prisen, og nedenfor finner man MACD-indikatoren.

macd2
MACD krysser signallinjen to ganger. Krysser den nedenfra er det et kjøpssignal, og kryssen den ovenfra oppfattes det som et salgssignal. Dette er markert med sirklerog piler på grafen ovenfor.

MACD krysser signallinjen to ganger. Krysser den nedenfra er det et kjøpssignal, og kryssen den ovenfra oppfattes det som et salgssignal. Dette er markert med sirkler og piler på grafen ovenfor. Noen tradere ser det også som et signal at MACD beveger seg over eller under 0-linjen. Dette kan gi en indikasjon av hvordan det korte glidende gjennomsnittet relaterer seg til det lange.

Når MACD er over 0 er det korte glidende gjennomsnittet over det lange, noe som signaliserer oppadgående momentum. Når MACD er under 0 er det et signal om nedadgående momentum. Ved å kikke tilbake på grafen i et historisk perspektiv kan man få en idé om hvorvidt det på et gitt tidspunkt virker hensiktsmessig å bruke denne indikatoren som kjøps- og salgssignaler.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Man kan også bruke MACD på samme måte som den stokastiske oscillator. Det vil si at man ser på om MACD beveger seg annerledes enn prisen. Hvis man for eksempel ser at det er en dobbeltbunn i prisen, mens MACD har en stigende bunn, viser det at det er et oppadgående momentum. Dette kan tolkes som et kjøpssignal.

Tags: ,
Ordbok for tradere

Ordbok for tradere

Både som ny daytrader og deg som er mer erfaren på markedene, dukker det stadig opp ord og uttrykk man ikke har sett tidlige eller som trenger en opfriskning. Derfor har vi på daytrader.no satt sammen en ordbok med de ord og uttrykk man kan komme borti og er greie…
Les mer

Stochastics - Den stokastiske oscillator

Stochastics - Den stokastiske oscillator

Den stokastiske oscillator – også kalt stochastics –  er en av de mest anerkjente indikatorene til å vurdere momentum innenfor teknisk analyse. Ideen bak indikatoren er at i en uptrend, bør prisen lukke tett på det høyeste punktet i området prisen beveger seg i, hver periode. Dette gir et signal…
Les mer

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner- og topper er velkjente mønstre som ofte forekommer i finansmarkedene. De forekommer ofte i slutten av en trend, og er dermed med på å signalisere at trenden er slutt. Disse mønstrene vil ofte forme seg på en slik måte at dobbeltbunnen ligner en stor ”W” og dobbelttoppen en stor…
Les mer

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et av de grunnleggende og viktigste redskapene innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – samt som komponent i flere strategier og andre indikatorer. Hvis man ser på et simpelt…
Les mer

Trendfollow

Trendfollow

Mange tradere bruker uttrykket «The trend is your friend», og det er det mye sannhet i. Nybegynnere innenfor trading drømmer ofte om å «fange vendingene», og dermed få den fulle avkastningen ved å kjøpe nøyaktig på det laveste punktet, og selge med maksimal profitt. Ønsker du suksess som trader, skal…
Les mer

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR (også kjent som PSAR) er ikke en særlig utbredt indikator blant de fleste norske tradere. Det er imidlertid en skam, for indikatoren kan gi noen svært sterke signaler i et marked med retning og indikatoren er relativt enkel å forstå. Samtidig er indikatoren ideell til bruk i kombinasjon…
Les mer

Slik handler du med Keltnerkanaler

Slik handler du med Keltnerkanaler

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

RSI - Relative Strength Index

RSI - Relative Strength Index

Relative Strenght Index, eller RSI, er en momentumindikator som sammenligner størrelsen av de siste gevinster, med de største tapene i en periode. RSI brukes som regel til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt. På en dagsgraf regner man ut RSI på følgende måte: RSI = 100 –…
Les mer

Bollinger Bands

Bollinger Bands

Bollinger Bands ® er en indikatorer som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble funnet opp av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011. Bollinger Bands ® er bygget opp av 3 linjer: en midtlinje, samt en øvre og nedre linje,…
Les mer

PKS-oscillator

PKS-oscillator

PKS kjennes også som The Stochastic Slow. Dette er bare en stokastisk oscillator som er langsommere enn en normal stokastisk oscillator. Denne oscillatoren sammenligner et produkts seneste lukkekurser med det intervallet prisen har beveget seg i over en gitt eriode. Ideen er at en aksje oppfattes som svak hvis lukkeprisen…
Les mer