0 kommentarer 24 August 2017 Artikler Markeder NYHETER

Investering i kryptovaluta – bitcoins eller ethereum?

De fire største kryptovalutaene nå: Ripple, Ethereum (Ether), Bitcoins og LiteCoin.
De fire største kryptovalutaene nå: Ripple, Ethereum (Ether), Bitcoins og LiteCoin.

Kryptovalutaen Bitcoins har de siste par årene, og spesielt det siste året, hatt en enorm prisutvikling, og setter stadig nye rekorder. Men hva er historien bak Bitcoins og er det fortsatt verdt å investere? Eller skal man som investor heller fokusere på kryptovalutaen Ethereum?

I 2009 skjedde det noe på valutamrkedet som fikk tradisjonelle investorer til å bryte ut i latter. En ny valuta kalt Bitcoin dukket plutselig opp fra internettets digital dyp. Ikke nok med at valutaen ikke eksisterte i fysisk form, men det var heller ingen som visste hvem som hadde skapt den eller hvem som kontrollerte den. Hvem i all verden kunne ta dette alvorlig?

I begynnelsen var det bare “IT-nerder” som brukte myntenheten, og et av de første kjøpende med Bitcoins var en bestilling av to pizzaer fra Papa John´s Pizza for 10.000 Bitcoins. Dette var i 2010.

Etter dette begynte virkelig ting å skje for den nye betalingsenhten. Internett hadde definitivt behov for en myntenhet som var mer fri og fleksibel enn tradisjonell valuta, og som samtidig kunne passere fritt over landegrensene. Kanskje Bitcoins var en del av løsningen på dette?

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

De digitale pengene fikk samlebetegnelsen cryptocurrencies, eller kryptovaluta, og den første Bitcoin-børsen, MtGox, ble etablert samme året som den nevnte pizzaen ble kjøpt. Plutselig hadde Bitcoin en offisiell verdi og var åpen for handel og investering. På den tiden hadde 10.000 Bitcoins den samme verdien som ca. 40 USD. Nå, 7 år etter, er 10.000 Bitcoins verdt ca. 40 millioner USD. Prisutviklingen har stilnet latteren til de tradisjonelle investorene og i dag oppfattes kryptovaluta som en viktig del av internettets fremtid.

Spørsmålet er nå bare hvordan og hvilke kryptovalutaer som vil tre helt inn i de voksnes rekker. Disse to spørsmålene er helt essensielle hvis man vurderer å investere i kryptovaluta på mellomlang eller lang sikt.


Hvordan skal man som investor forholde seg til kryptovaluta?

BitcoinEthereumDet finnes over 700 forskjellige digitale valutaer, og felles for dem alle er at de baseres på blockchain-teknologi. I korte trekk betyr det at betalingene valideres av et nettverk av computere, og at mellommenn, som banker, dermed ikke er nødvendige for å kontrollere transaksjonenes gyldighet. Dette gjør at digitale valutaer blir meget fleksible – spesielt i forhold til utveksling av verdi i forbindelse med eksempelvis kunstig intelligens som kan utvikle seg voldsomt i tiden fremover.

Av de over 700 forskjellige valutaene er det i dag kun to som virkelig har fått fotfeste. Dette er Bitcoin og Ethereum (Ether) med markedsverdi på hhv. ca. 65 mrd USD og ca. 30 mrd. USD. I tillegg til disse finnes det en rekke andre kryptovalutaer som jevnlig omtales og “hypes”. Her finner man risikovillige investorer som håper at akkurat denne valutaen kan få samme kraftige vekst som eksempelvis Bitcoin. Først og fremst dreier dette seg om LiteCoin og Ripple, samt Dash og Zcash. Hver digital valuta har sine helt egne tekniske kjennetegn som i følge investorene kan gjøre at nettopp “deres” valuta blir fremtidens digitale valuta. I denne artikkelen vil vi derimot nøye oss med å analysere investeringsmulighetene i de to største – Bitcoin og Ethereum. Hva er potensialet og hva er risikoen i de to kryptovalutaene?

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Grunnleggende informasjon

For å bli tatt i betraktning som en seriøs investeringsmulighet skal markedsverdi, handelsvolum og utbredelse være i orden. Den 22. august 2017 ser det slik ut:

Bitcoin: Markedsverdi = $64,830,340,109; Volum = $3,596,190,000
Ethereum: Markedsverdi = $29,451,664,290; Volum = $2,008,560,000

Dermed ligger Bitcoin litt under markedsverdien på Netflix og litt over Tesla, for å eksemplifisere dette. Ethereum har drøyt dobbelt så høy markedsverdi som eksempelvis Twitter.

Du finner oppdatert informasjon her.

I forhold til utbredelsen av Bitcoins er valutaen allerede akseptert som betalingsmiddel i hundrevis av internasjonale selskaper. Dette være seg for eksempel Subway, Dell, Microsoft og e-butikker som Shopify. I tillegg har Japan godkjent Bitcoins som betalingsmiddel, slik at tusenvis av japanske forretninger – i alle fall offisielt – aksepterer Bitcoins.

Hva gjelder Ethereum er den ikke like utbredt som betalingsmiddel. Til gjengjeld er utviklingsprosjektet rundt Ethereum som teknologi nylig blitt omfavnet av selskaper som J. P. Morgan, Credit Suisse, Accenture, Deloitte og en rekke andre store internasjonale selskaper, som har gått sammen i det såkalte Enterprise Ethereum Allicane. De har som formål å utbrede, utvikle og modne teknologien bak Ethereum. I tillegg har det dukket opp flere og flere private investeringsfond som eksponerer seg helt, eller delvis, mot både Ethereum og Bitcoins.

Teknologi

For å kunne vurdee verdien og potensialet i Ethereum og Bitcoins er det nødvendig å ta en kikk på teknologien som ligger bak. Begge valutaene benytter seg av såkalt blockchain-teknologi, som beskrives på denne siden. Det er imidlertid vesentlig forskjell på de to valutaene.

Bitcoin ble i utgangspunktet skal som en type digitalt gull. Utvikleren ønsket et pålitelig monetært sysem på linje med anerkjente valutaer, med ri for inflasjon, fysiske grenser og politisk innblanding. I begynnelsen handlet dette kun om å skape en kryptovaluta. Bitcoinsystemet tillater for ørig kun 21 mill. Bitcoins, og det kan ikke lages flere. Det betyr at Bitcoins i utgangspunktet ikke skaper samme risiko for inflasjon som normal valuta. I starten av august 2017 ble det også foretatt en splittelse av blockchainen og Bitcoin Cash så dagens lys. Dette ble gjort for å øke kapasiteten for å kunne gjennomføre flere transaksjoner per sekund. Oppfinneren av Bitcoins er en anonym person kjent som Satoshi Nakamoto, og han offentliggjorde opfinnelsen i 2008 og ga ut systemet som “open source” i 2009. Satoshi Nakamoto har ikke blitt identifisert.

Ethereum handler derimot i utgangspunktet om mye mer enn valuta. Ambisjonen er at Ethereum kan utvikle seg til en slags verdenscomputer: Et blockchain-basert programmeringsspråk som kan tilby “smarte kontrakter” til hele verden og desentralisere applikasjoner som kan jobbe på egenhånd, for eksempel sammen med kunstig intelligens. Ethereum tilbyr også en kryptovaluta som egentlig ikke heter Ethereum, men drimot bare Ether. Ethereum-protokollen ble funnet opp av programmereren Vitalik Buterin i 2014 og satt igang gjennom et online crowd sale sommeren samme år.

Tilhengere av Ethereum mener at Ether kan oppfattes som en videreutvikling av Bitcoins. Derfor vil Ether sakte, men sikkert slå ut “den gamle” virtuelle valutaen av banen. Ethereum er blant annet skrevet i et mer kompatibelt computerspråk sammenlignet med Bitcoins. Språket betyr at nye Ether-mynter kan skapes mye raskere enn Bitcoins. Ethers inflasjon kan endres over tid ettersom systemet fortsatt er under utvikling. De fleste regner med en inflasjon på rundt 1-2% i året.

Du kan lese mer om teknologien bak kryptovaluta og blockchain i artikkelen Forstå bitcoins på 5 minutter

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Fordeler Bitcoins: 

  • Allerede godt kjent og utbredt
  • Ingen inflasjon
  • Kun en digital valuta
  • Høyere sikkerhet på grunn av sin enkelhet

Fordeler Ethereum:

  • Avansert blockchain som også kan utvides
  • Kompatibelt computerspråk
  • Hurtig overførsel

Umiddelbart kan det virke som en enkel sak for Ethereum å slå Bitcoins på lang sikt, men så enkelt er det ikke. Med Ethereums systemets åpenhet for “smarte kontrakter” og eksterne applikasjoner blir Ethereum-motoren samtidig mye mer sårbar for angrep. Et stort cberangrep kan få selskaper til å miste troen på Ethereum og være ødeleggende for verdien.

Bitcoins kjemper også med visse innebygde utfordringer i den orginale koden, som gjør systemet tregere og tregere. Samtidig er mange eksperter nervøse for at store deler av “miningen” av nye Bitcoins foregår i store serverparker i Kina. I teorien er det dermed risiko for at Kina kan blokkere en rekke Bitcoinkontoer. I tillegg kan Kina også finne på å forby bruken av Bitcoins, noe som vil fjerne store deler av markedet og dermed vil verdien av valutaen sannsynligvis stupe.

Børsene

mtgoxSom investor i både Bitcoins og Ethereum har man dessuten en utfordring i at de børsene der valutaen handles virker særdeles usikre. Flere av børsene har vært utsatt for ødeleggende angrep. Det mest kjente er angrepet på den japanske Bitcoin-børsen Mt. Gox i 2014, der over 600.000 Bitcoins ble stjålet eller forsvant.

Flere eksperter har også advart mot at kryptobørsene ikke er sentralisert og tilstrekkelig regulert. Det betyr at de er enkle ofre for anavsert spekulasjon eller ekstreme psykologiske mekanismer.

“Velrennomerte børser som NSE har maskinassisterte verktøy som kan håndtere handler fra millioner av mennesker og institusjoner. Bitcoins og Ethereums handelsplattformer er ikke sentraliserte og det er ingen “market makers”. Et meget tynt handelsmiljø kan skape moment, og følelser kan flytte kursene mye lettere enn på tradisjonelle børser,” skrev den store amerikanske investeringssiden fool.com.

Akkurat den risikoen ble i høy grad illustrert i juni 2017 der en stor handel i Ethereum på Gdax-børsen betydde at prisn på Ethereum falt fra 319 USD til 10 cent på en brøkdel av et sekund. Fallet kunne imidleertid ikke sees på andre børser som handlet med kryptovaluta.

Som investor skal man derfor være klar for å påta seg betydelig risiko hvis man ønsker å investere i kryptovaluta. Til gjengjeld kan utviklingen i oppadgående retning vise seg å være minst like eksplosiv dersom en av de to valutaene for alvor vinner en plass i samfunnet.

Kryptovaluta er fortsatt i startfasen og majoriteten av verdens befolkning kjenner enda ikke til eksistensen. Derfor er det nesten umulig å forutse kursutviklingen hvis det plutselig kommer et gjennombrudd.

Hva slags kursutvikling kan man forvente? 

Flere businessuniversiteter har forsøkt seg på å forutse kursutviklingen, men hver gang har det endt med en forventning om relativt moderat prisstigning. Det skyldes at det er umulig å ta høyde for hva som kommer til å skje hvis det kommer et ordentlig gjennombrudd for en av de mange kryptovalutaene. I rapporten “Bitcoin or Ethereum? The Million Dollar Question” fra Johns Hopkins Carey Business School er konklusjonen at både Bitcoins og Ethereum kan forvente rundt 100% stigning over de neste 5 årene.

For å illustrere hvor vanskelig det kan være å forutsi utviklingen kan man lese en annen rapport fra Creighton University fra 2016 med tittelen “Ethereum vs. Bitcoin”. Her regnet forskerne med at Ethereum ville ha en pris på 367 USD etter ca. 4 år. Den prisen så man allerede året etter – sommeren 2017.

Den digitale børsen Kraken slo seg sammen med The Economist for å undersøke hvilken digital myntenhet som ble ansett for å være den mest lovende av Ethereum og Bitcoin. Spørsmålet ble stilt til en rekke universiteter og oppgaven lød slik:

  • “Du har 1 millioner dollar som skal investeres i Ether og Bitcoin. Du kan ikke røre investeringen i løpet av de neste 5 årene. Hvordan vil du investere og hvorfor?”

Tretten amerikanske universiteter tok oppgaven og studerte valutaene ut i fra forskjellige kriterier. Et universitet ville ikke investere i verken Bitcoin eller Ether. Et annet ville putte nesten alt i Bitcoin, mens et annet ville legge nesten hele summen i Ether. Samlet sett ble resultatet imidlertid at 55% av porteføljen ble lagt i Bitcoin og resten (45%) i Ether.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Investere i kryptovaluta

Hvis du ikke ønsker å eie kryptovaluta selv, men allikevel ønsker å spekulere i prisutviklingen, kan du eksempelvis gjøre det hos handelsplattformen eToro. Her finner du både Bitcoin, Ethereum, LiteCoin og Ripple, samt et såkalt CryptoFund. Du kan også handle kryptovaluta gjennom for eksempel amerikanske Coinbase.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.
Oversikt over artikler om cryptovaluta:

>>> Handelsplattform til kryptovaluta
>>> Kjøp ethereum og ether
>>> Våre fem krypto-raketter
>>> Investering i kryptovaluta
>>> Forstå bitcoin på 5 minutter
>>> Kjøp Ripple og XRP

Kjøp Ripple (XRP) Slik kommer du i gang!

Kjøp Ripple (XRP) Slik kommer du i gang!

Ideen bak Ripple så dagens lys allerede i 2012, og i dag er Ripple en av de førende kryptovalutaene på markedet. Ripple er imidlertid langt mer enn kun en valuta. Ripple-protokollen er en betegnelse for en teknologisk infrastruktur som skal gjøre det enklere å overføre valuta på tvers av land…
Les mer

Bitcoin er død. Bitcoin lever!

Bitcoin er død. Bitcoin lever!

Kryptomarkedet har de siste dagene vært preget av brutale fall. Det er nå tydelig at Bitcoin og de fleste andre kryptovalutaer er i gang med en voldsom korreksjon. I skrivende stund har markedet korrigert ca. 70% i forhold til toppnivået på 20.000 USD fra Desember 2017. På tross av et…
Les mer

Kjøp Ethereum (ether) – slik kommer du i gang

Kjøp Ethereum (ether) – slik kommer du i gang

Ethereum har av mange blitt omtalt som «den neste bitcoin», noe som både kan være riktig og feil. På mange måter er Ethereum et mye mer ambisiøst prosjekt enn Bitcoin. Det er også grunnen til at mange kryptoinvestorer overveier om Ethereum er en bedre investering enn Bitcoin, eller om man…
Les mer

Her er våre fem krypto-raketter

Her er våre fem krypto-raketter

Ofte viser det seg, at de alminnelige aksje-nyttårsrakettene har mye løst krutt, og derfor har vi besluttet å velge årets nyttårsraketter blant kryptovalutaene. Noen av de nye kryptovalutaene, som har fulgt i kjølvannet av Bitcoin, har et reelt rakettpotensiale. Når Bitcoin-feberen har lagt seg, vil det være naturlig at noe…
Les mer

Prisen på Bitcoin bestemmes av dette daglige fenomenet

Prisen på Bitcoin bestemmes av dette daglige fenomenet

I løpet av de siste 6 ukene har prisen på Bitcoin steget med nesten 90% og det ser nesten ut som at utviklingen er ustoppelig. Ingen kan forutsi hvordan prisen kommer til å utvikle seg i fremtiden, men nå har en tidligere analytiker fra amerikanske ARK Invest oppdaget at prisen…
Les mer

Kan jeg stole på min handelsplattform? FAQ

Kan jeg stole på min handelsplattform? FAQ

Som fersk trader kan man sitte med mange ulike spørsmål med hensyn til hvilken handelsplattform man skal ta i bruk. Kan man egentlig stole på den plattformen man ender opp med å velge? Vil man eksempelvis støte på problemer med uttak av eventuelle gevinster? I denne artikkelen vi vil forsøke…
Les mer

Norsk økonomi kan bli presset

Norsk økonomi kan bli presset

Norsk økonomi kan bli presset. Det norske boligmarkedet viser tegn til tretthet og en underliggende svak økonomi truer. Se denne videoen hvor John Hardy, Head of Forex hos Saxo Bank, analyserer den norske kronen.   Facebook0Twitter0Google plus0

Valutatrender i 2018?

Valutatrender i 2018?

Hvilke valutatrender vil være i 2018? Valuta ekspert John Hardy fra Saxo Bank holdt webinar for daytrader.no og daytrader.dk onsdag 29. november. Se på videoen. Registrer deg for neste webinar med norsk trader. Facebook0Twitter0Google plus0

Slik kopierer du et handelssignal

Slik kopierer du et handelssignal

Mange ønsker å handle aktivt i valutamarkedet, men har ikke tid eller forkunnskaper til det. Derfor velger mange å benytte seg av såkalte Trading Signals, eller handelssignaler. Handelssignaler er handler som andre tradere legger ut, som du kan automatisk kopiere i din MetaTrader 4 konto. Fordelen er at du kan spare mye…
Les mer

Robothandel - en introduksjon

Robothandel - en introduksjon

Robothandel lar deg automatisere strategier i markedet og kan være et fantastisk nyttig verktøy. Du trenger ikke sitte foran PC-en og bruke mye tid på trading, men la en programmert robot handle for deg. I dette innlegget skal vi gi deg en introduksjon til robothandel og vise deg hvordan du…
Les mer