0 kommentarer 28 July 2016 STRATEGIER Teknisk analyse

Gartley-Patterns

Det såkalte Gartley-Pattern er bygd opp rundt en enkel ABCD-formasjon. Allikevel kan mønsteret virke litt mer avansert. Gartley-mønsteret handles av mange profesjonelle tekniske tradere, gjerne med egne tilføyelser til det klassiske utgangspunktet. En av dem er den amerikanske spekulanten Larry Pesavento, som vi samarbeider med her på daytrader.no.

Avslutningen på et Gartley-mønster ligner en ABCD-formasjon, men i motsetning til den enkle ABCD-bevegelsen innledes Gartley-mønsteret av en opp- eller ned-trend. Selve ABCD-bevegelsen skal derfor oppfattes som en mindre korreksjon på vei opp eller ned i den foregående trenden, hvor traderen deretter forventer av trenden vil fortsette. I figur 1 nedenfor går den foregående trenden fra punkt X til A.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.
gartley
Fig.1. En perfekt Gartley.

For Gartley-mønsteret gjelder samme regler som for et ABCD-mønster, men med følgende tillegg i forhold til foregående trend:

1. Punkt D kan ikke ligge høyere/lavere enn punkt X.
2. Punkt B kan ikke ligge høyere/lavere enn punk X.

 

 

 

Et Gartley-mønster kan selvfølgelig både gå opp og ned. Et nedadgående mønster innledes med en nedadgående trend fra punkt X til A, mens et oppadgående mønster innledes med en oppadgående trend fra X til A. Den etterfølgende ABCD-bevegelsen fungerer som en korreksjon før man forventer at trenden skal fortsette.

cac-gartley
Gartley-mønster i CAC40.

Noen tradere som handler etter Gartley ønsker at vendepunktene skal støttes opp av Fiboonacci-nivåer. Dermed håper de på en ekstra sikkerhet i handlene. Det er imidlertid relativt sjeldent at man både kan finne et perfekt Gartley-mønster samtidig med at vendepunktene treffer perfekt i forhold til Fibonacci.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Gartley med fibonacci i sølv.

Derfor velger noen tradere og legge mer vekt på Fibonacci-nivåene, og mindre vekt på om ABCD-mønsteret er helt perfekt. Her går man typisk i kompromiss med at lengden fra punkt A til punkt B skal være identisk med avstanden fra C til D. Til gjengjeld ønsker man og se at man treffer Fibonacci-nivåene helt nøyaktig.

Tags:
ABCD-formasjonen

ABCD-formasjonen

ABCD-formasjonen er et av de mest kjente mønstre innenfor teknisk trading. I en mer avansert form kalles mønsteret også for Gartley-patterns. ABCD-mønsteret beskriver en korreksjon i markedet med en bølgeformasjon i enten ned- eller oppadgående retning. Når formasjonen avsluttes skal traderen se etter muligheten til å gå “long” ved nedadgående…
Les mer

Kicker Signals

Kicker Signals

Kicker-signalet er et kraftig signal som finnes i både bearish og bullish utgave. Signalet består av to candles. Det første candlet, som skal være forholdsvis langt, åpner og beveger seg i samme retning som trenden i markedet. Candle nummer to skal være ca. like langt, åpne på samme sted som…
Les mer

Inverted Hammer

Inverted Hammer

  Inverted Hammer-signalet består av, i likhet med Shooting Star, av et enkelt candle. Som navnet antyder ligger Inverted Hammer omvendt i formasjonen, sammenlignet med Hammer-signalet. Både Hammer og Inverted Hammer er bullish veningsmønstre, og Shooting Star er det omvendte signalet og indikerer en bearish vending. Signalet er lett gjenkjennelig…
Les mer

Shooting Star

Shooting Star

Shooting Star er et “mønster” som består av et enkelt candle. Det kan lett identifiseres med sin lille kropp og lange, øvre hale, som skal være minst to ganger lenger enn kroppen. Det er også det omvendte mønsteret av Inverted Hammer. En forutsetning for mønsteret er at det oppstår i et…
Les mer

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star er to motsatte formasjoner, og henholdsvis et bearish og bullish veningsmønster. Begge mønstrene består av tre individuelle candles. Det første skal ha en relativt stor kropp, candle nummer to skal optimalt sett gappe enten opp eller ned med en liten kropp. Markedet skal altså åpne…
Les mer