0 kommentarer 04 August 2016 Teknisk analyse

Fibonacci-tall

Fibonacci-tall er et mye brukt, men omdiskutert, verktøy til å forutsi prisutviklingen på finansmarkedene. Verktøyet brukes flittig av daytradere, men aldri som eneste indikator. Som regel skal det kombineres med andre elementer innenfor teknisk analyse for å kunne oppnå gode resultater med det.

Fibonacci-tallene ble redegjort for av den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci i det trettende århundret. Fibonacci-tallrekken er en uendelig tallrekke som starter slik: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, osv. Hvert tall i rekken er ganske enkelt summen av de to foregående tall. Fibonacci-tall finner man mange steder i naturen – både ren form, og i avspeilinger av tallenes innbyrdes relasjoner. Til eksempel er det mest kjente Fibonacci-forhold 61,8%, som også refererer til ”det gyldne snitt”. Dette tallet finner man ved å dividere et tall i Fibonacci-tallserien med det tallet som kommer etter. Andre viktige Fibonacci-forhold er 23,6%, 38,2%, 50% og 100%.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Nedenfor en god forklaring på Fibonacci-extensions og projections:

I teknisk analyse brukes Fibonacci ved å ta det høyeste og det laveste punktet i en prisutvikling og ta for eksempel 61,8% av den samlede distansen. Når dette og eventuelt andre Fibonacci-nivåer er definert, tegner man horisontale linjer som kan brukes til å vise mulige støtte- og motstandsnivåer.

Nedenfor ser man et eksempel på et Fibonacci-retracement, hvor prisen først faller og deretter henter inn 61% av fallet.  Når man snakker om retracement, er det snakk om at prisen ”trekker seg tilbake”. Det vil for eksempel si at etter et langt rykk ned, vil det være en tendens til at prisen trekker seg litt opp igjen mot der den kom fra, for deretter å gå videre ned. Her er det vanlig å se spesielt nøye på nivåene 61,8% og 50%, og ved tilfeller der trenden er meget sterk, kan også 38,2% være et mulig vendepunkt.

Fibonacci
Et eksempel på en Fibonacci-retracement i Dollar/Yen. Prisen faller først kraftig og tar deretter 61,8% av fallet tilbake. Dette er et vanlig mønster på grafene, som kan ses på alle verdens markeder hver dag.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Disse set-ups oppstår gjerne i forex-markedene, indekser, gull og olje, men skal bekreftes av andre indikatorer. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor disse nivåene skal ha betydning for prisutviklingen i finansmarkedene. En av grunnene til dette er at fordi veldig mange tradere og investorer ser på nettopp disse nivåene og bruker de i sine analyser, får de en selvforsterkende effekt som mulige vendepunkter på en graf.

Selv om Fibonacci-tall og -forhold ser ut til å ofte kunne brukes i analyse av prisutviklingen, er det viktig å nevne at de ikke kan stå alene. De bør benyttes sammen med andre elementer i teknisk analyse. Eksempler på dette kan være trendkanaler eller noen av de andre indikatorene vi skriver om på denne siden.

Tags:
Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt “glidende gjennomsnitt“. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer

Kicker Signals

Kicker Signals

Kicker-signalet er et kraftig signal som finnes i både bearish og bullish utgave. Signalet består av to candles. Det første candlet, som skal være forholdsvis langt, åpner og beveger seg i samme retning som trenden i markedet. Candle nummer to skal være ca. like langt, åpne på samme sted som…
Les mer

Inverted Hammer

Inverted Hammer

  Inverted Hammer-signalet består av, i likhet med Shooting Star, av et enkelt candle. Som navnet antyder ligger Inverted Hammer omvendt i formasjonen, sammenlignet med Hammer-signalet. Både Hammer og Inverted Hammer er bullish veningsmønstre, og Shooting Star er det omvendte signalet og indikerer en bearish vending. Signalet er lett gjenkjennelig…
Les mer

Shooting Star

Shooting Star

Shooting Star er et “mønster” som består av et enkelt candle. Det kan lett identifiseres med sin lille kropp og lange, øvre hale, som skal være minst to ganger lenger enn kroppen. Det er også det omvendte mønsteret av Inverted Hammer. En forutsetning for mønsteret er at det oppstår i et…
Les mer

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star er to motsatte formasjoner, og henholdsvis et bearish og bullish veningsmønster. Begge mønstrene består av tre individuelle candles. Det første skal ha en relativt stor kropp, candle nummer to skal optimalt sett gappe enten opp eller ned med en liten kropp. Markedet skal altså åpne…
Les mer