0 kommentarer 16 August 2015 INDIKATORER

Bollinger Bands

Bollinger Bands ® er en indikatorer som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble funnet opp av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011.

Bollinger Bands ® er bygget opp av 3 linjer: en midtlinje, samt en øvre og nedre linje, som oftest innkapsler kursgrafen. Midtlinjen er et eksponensielt glidende gjennomsnitt som forteller om kursen handles over eller under periodens gjennomsnitt. De to ytre linjene angir volatiliteten i markedet ved å benytte seg av standardavviket. Standardavviket – eller spredningen – brukes innenfor sannsynlighetsberegning, og er et uttrykk for hvor mye en stokastisk variabel fordeler seg rundt sin middelverdi.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Innenfor trading beregnes standardavviket på bakgrunn av kursens middelverdi over en gitt periode. Det gjøres ved at distansen fra middelverdien til hvert datapunkt (eksempelvis lukkekursen) blir kvadrert, og deretter lagt sammen og dividert med antallet av datapunkter – og da finner man gjennomsnittet av variansen. Standardavviket er kvadratroten av variansen. Som trader kan man bruke Bollinger Bands ® – og indikatorens markering av standardavviket – til å vurdere trenden i en aksje.

De ytre båndene endrer seg slik at de spres når det er stor volatilitet i markedet, og samles ved lav volatilitet. Hvis kursen bryter opp over det øvre båndet kan man forvente at det er en sterk uptrend i gang. Hvis kursen derimot bryter ned gjennom og under den nedre båndet, kan man forvente at det er starten på en sterk downtrend. Bollinger Bands ® minner litt om de mindre kjente Keltner Channels, men de benytter seg av det skalte Average True Rane til å tegne de ytre båndene.

Bollinger Bands
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Tags:
Slik handler du med Keltnerkanaler

Slik handler du med Keltnerkanaler

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR (også kjent som PSAR) er ikke en særlig utbredt indikator blant de fleste norske tradere. Det er imidlertid en skam, for indikatoren kan gi noen svært sterke signaler i et marked med retning og indikatoren er relativt enkel å forstå. Samtidig er indikatoren ideell til bruk i kombinasjon…
Les mer

RSI - Relative Strength Index

RSI - Relative Strength Index

Relative Strenght Index, eller RSI, er en momentumindikator som sammenligner størrelsen av de siste gevinster, med de største tapene i en periode. RSI brukes som regel til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt. På en dagsgraf regner man ut RSI på følgende måte: RSI = 100 –…
Les mer

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren er en av de mest brukte indikatorene i forhold til å forstå markedsutviklingen. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, og indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold. Indikatoren forteller noe om hva slags momentum det er i instrumentet. MACD baserer seg på tre…
Les mer

Stochastics - Den stokastiske oscillator

Stochastics - Den stokastiske oscillator

Den stokastiske oscillator – også kalt stochastics –  er en av de mest anerkjente indikatorene til å vurdere momentum innenfor teknisk analyse. Ideen bak indikatoren er at i en uptrend, bør prisen lukke tett på det høyeste punktet i området prisen beveger seg i, hver periode. Dette gir et signal…
Les mer