04 August 2015

Støtte- og motstandsnivåer

Støtte- og motstandsnivåer

Støtte- og motstandsnivåer er blant mest grunnleggende begrepene innenfor trading, både innenfor langsiktige handler og kortsiktig daytrading. Begge nivåer er steder på grafen prisen har en tendens til å stoppe opp, og i noen tilfeller vende helt om. Mange bruker nivåene derfor som mulige kjøps- eller salgstidspunkter. Dette gjelder spesielt…
Les mer

Kiler

Kiler

Kiler er, som trendkanaler, vesentlige i forhold til å forstå utviklingen i et marked, og de kan på samme måte som trendkanaler utløse salgs- og kjøpssignaler. I grafen nedenfor ses prisutviklingen på Yahoo-aksjen fra august 2013 til august 2015. Grafen former i perioden etter 2013 og et år frem, en…
Les mer

Test for Submission

Test for Submission

THIS IS JUST TO TEST SOMETHING.. This is just to test test

Trendkanaler

Trendkanaler

Trendkanaler er et godt redskap for å forstå hvor markedet er på vei. Man kan ofte se at markedet følger disse kanalene, og det gir mulighet til å bedre sette markeder, som ofte er uoverskuelige, inn i en forståelig ramme. En oppadgående trend er definert ved at grafen viser høyere…
Les mer

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et av de grunnleggende og viktigste redskapene innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – samt som komponent i flere strategier og andre indikatorer. Hvis man ser på et simpelt…
Les mer